E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Zadvarje

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 84/21) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
                Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Zadvarje putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada.
Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.
                U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Zadvarje te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu "> ili poštom na adresu Općine Zadvarje, ulica Svete Kate 28.

Obrazac za sudjelovanje u internetskom savjetovanju možete preuzeti dolje s ostalim dokumentima.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. siječnja 2022. godine.

Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju (.docx)

Obrazloženje (.docx)

Odluka Zadvarje (.docx)

Opći uvjeti Zadvarje (.docx)

Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljana komunalnog otpada na području Općine Zadvarje

 

Comments are closed.

Close Search Window
error: Sadržaj je zaštićen.