Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10), Pravilnika o planu zaštite
od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za
Općinu Zadvarje i Općinu Šestanovac br. 75509 – 21 PUZOP, na sjednici Općinskog vijeća
Općine Zadvarje održanoj dana  31.03.2021.  prihvaćen je plan zaštite od požara za Općinu Zadvarje.

Plan zaštite od požara dostupan je OVDJE.

Comments are closed.

Close Search Window
error: Sadržaj je zaštićen.