KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „DUARE“

Želeći obnoviti bogatu kulturno-umjetničku tradiciju Zadvarja, u veljači 2018. godine članice Ženske klape „Kostela“ osnivaju Kulturno-umjetničko društvo „Duare“. Glavni su ciljevi Društva: edukacija mladih u području kulture i umjetnosti; neposredna organizacija i provođenje programskih aktivnosti i projekata u područjima obrazovanja, kulture i umjetnosti, s naglaskom na glazbu, u općini Zadvarje, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Republici Hrvatskoj i u okviru međunarodne suradnje; organizacija smotri, koncerata, susreta, natjecanja, seminara, majstorskih radionica, festivala, predavanja, rasprava i svih drugih oblika umjetničkih i kulturnih manifestacija čiji su nositelji članovi Udruge, ili je program javne potrebe u kulturi Republike Hrvatske, te jedinica lokalne i područne samouprave; suradnja s drugim umjetničkim i sličnim udrugama u području kulture u Republici Hrvatskoj; suradnja s međunarodnim organizacijama u području obrazovanja, kulture i umjetnosti; suradnja s obrazovnim i kulturnim ustanovama; izdavanje nosača zvuka, biltena, kataloga i drugih publikacija iz područja ciljeva i djelatnosti sukladno Zakonu; organizacija kulturnih aktivnosti međunarodnog karaktera; razvijanje djelatnosti kulturnog turizma; obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

Društvo broji 20-ak članova, a okuplja članice ženske klape „Kostela“ i članove muške klape „Duare“ te ostale poklonike kulture i umjetnosti. Članovi društva nositelji su organizacije smotre klapa „Zadvarju, gradu na kamenu“, a sudjeluju u organizaciji ljetne kulturno-zabavne manifestacije „Zadvarski šušur“ te svih značajnijih kulturnih i društvenih događanja na Zadvarju.

Comments are closed.

Close Search Window
error: Sadržaj je zaštićen.