2024.

2023.

Usvojeni Proračun za 2024.godinu s projekcijama za 2025 i 2026.

1. Sažetak (.pdf )

2. Račun prihoda i rashoda (.pdf )

3. Račun prihoda i rashoda po izvorima (.pdf )

4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (.pdf )

5. Račun financiranja (.pdf )

6. Račun financiranja po izvorima (.pdf )

7. Posebni dio (.pdf )

 

1. Sažetak (.xls )

2. Račun prihoda i rashoda (.xls )

3. Račun prihoda i rashoda po izvorima (.xls )

4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (.xls )

5. Račun financiranja (.xls )

6. Račun financiranja po izvorima (.xls )

7. Posebni dio (.xls )

Rebalans Proračuna za 2023.godinu

1.Izvori financiranja

2.Račun financiranja

3.Račun prihoda i rashoda

4.Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

5.Sažetak prihoda i rashoda

6.Posebni dio

7.Posebni dio (.xls )

Prijedlog Proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026.

1. Sažetak prihoda i rashoda

2. Prihodi i rashodi

3. Prihodi i rashodi po izvorima

4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

5. Račun financiranja

6. Račun financiranja po izvorima

7. Posebni dio

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za period od 01.01.-30.06.2023

1. Sažetak (.pdf)

2. Opći dio prihoda i rashoda (.pdf)

3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (.pdf)

4. Izvještaj po funkcijskoj klasifikaciji (.pdf)

5. Posebni dio – organizacijska klasifikacija (.pdf)

6. Posebni dio – izvještaj po programskoj klasifikaciji (.pdf)

Tablica – ogledni format izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S (.xls)

Izvršenje proračuna za 2022. godinu

 
 
 
 
 

2022.

Usvojeni proračun za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

 
 

Prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama za 2024.- 2025.

 

Polugodišnje financijsko izvješće za period I.-VI. 2022.

PRIHODI -ostvarenje 30.06.2022 (.xls)

RASHODI -ostvarenje 30.06.2022 (.xls)

 

Financijski izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (.docx)

 

Plan nabave za 2022. godinu

Predložak plana nabave za 2022. godinu (.xls)

2021.

Polugodišnje financijsko izvješće za period I.-VI. 2021.

Ostvarenje – prihodi (.pdf)

Ostvarenje – rashodi (.pdf)

Financijski izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.godinu

Proračun do 31.12.2020. (.xls)

Bilješke do 31.12.2020. (.doc)

Tablice uz obvezne bilješke (.xls)

 
Usvojeni proračun za 2021. godinu i projekcije
za 2022. i 2023. godinu

Rashodi proračuna (.pdf)

Prihodi proračuna (.pdf)

Pregled prihoda i rashoda (.pdf)

Posebni dio proračuna (.pdf)

2020.

Prijedlog proračuna za 2021.

Polugodišnje financijsko izvješće za period I.-VI. 2020.

Usvojeni proračun za 2020. godinu s projekcijom za 2021.-2022.

Prijedlog Proračuna za 2020. s projekcijama za 2021.-2022.

2019.

Ostvarenje proračuna za 2019. godinu

  1.  2019. – prihodi (.xls)
  2.  2019. – rashodi (.xls)
  3. 2019. – posebni dio proračuna (.xls)
  4. 2019. – financijsko izvješće za 2019. (.xls)
  5. 2019 – bilješke (.docx)

Polugodišnje izvješće – 2019.

Comments are closed.

Close Search Window
error: Sadržaj je zaštićen.