Katastarske izmjere, Obavijesti|

Predočavanje započinje dana 11.09.2023. i održat će se u terenskom uredu u prostoriji
Općine Zadvarje na adresi Ulica Sv. Kate 28, Zadvarje.


Predočavanju podataka utvrđenih katastarskom izmjerom provodit će geodetski
izvoditelj.


Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska
izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju pisanog poziva na istaknuti dan i sat u
pozivu pristupe predočavanju, kako bi im se predočili podaci iskazani u popisnim listovima (AI,
AII, B, C) te na katastarskom planu te kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku
katastarske izmjere.

Nositelji prava su dužni odazvati se na predočavanje te OBAVEZNO DONIJETI:

  1. akte za uporabu zgrade (i/ili ozakonjenje zgrade)
  2. dokumentaciju (isprave) temeljem kojih se obavlja upis vlasništva u zemljišne knjige


Comments are closed.

Close Search Window
error: Sadržaj je zaštićen.