Katastarske izmjere, Obavijesti|

Pozivamo sve nositelje prava na PREDOČAVANJE podataka utvrđenih novom katastarskom izmjerom na nekretninama u k.o. ZADVARJE.

Predočavanje će se održati u prostorijama Općine Zadvarje na adresi Ulica Sv. Kate 28, 21255 Zadvarje  (Geoprojek d.d.) i u dvorani Alojzija Stepinca 7a,21255 Zadvarje – kod crkve Presvetog Srca Isusovog (Geomatika d.o.o)

Na predočavanju podataka utvrđenih katastarskom izmjerom geodetski izvoditelj će:

  • Obvezno utvrditi identitet stranaka koje su pristupile postupku predočavanja (uvid u osobnu iskaznicu)
  • Prikupiti podatke o OIB-u
  • Utvrditi koje pozvane stranke nisu pristupile postupku predočavanja (razlozi)
  • Sastaviti Zapisnik u kojem će nositelj prava potvrditi da su mu podaci predočeni te potpisati izjavu kojom potvrđuje da je suglasan s predočenim podacima u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana s koordinatama katastarske čestice koji je prilog popisnom listu.
  • Prikupiti akte za uporabu zgrade
  • Prikupiti dokumentaciju (isprave) temeljem kojih se obavlja upis u zemljišne knjige (upis vlasnika i ovlaštenika)
  • U postupku predočavanja će biti predočeni podaci iz popisnog lista i kopije katastarskog plana – o katastarskim česticama, načinu uporabe katastarske čestice, zgradama i posebnim pravnim režimima, te o nositeljima prava prikupljenim u postupku katastarske izmjere.
  • U svrhu promjene podataka iskazanim u priloženom popisnom listu (o nositeljima prava, zabilježbama, legalnosti zgrade) koja će se upisati u zemljišnu knjigu, na predočavanje je potrebno OBAVEZNO DONIJETI:
  1. izvornike ili ovjerene preslike isprava o vlasništvu na predmetnoj nekretnini,
  2. akte za uporabu zgrade (i/ili ozakonjenje zgrade) za upis pozitivne zabilježbe o legalnosti zgrade

GEOPROJEKT d.d – Sv.Kate 28,21255 Zadvarje( zgrada općine)
mob.: 091 600 6141 ( zvati od  09 – 12 h )

GEOMATIKA d.o.o   – Ul.Hrvatskih branitelja 7a,21255 Zadvarje ( dvorana Alojzija Stepinca )

Comments are closed.

Close Search Window
error: Sadržaj je zaštićen.